Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KitzArt

Elke (ouder/verzorger van de) deelnemer is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van KitzArt. Het algemeen reglement met zijn algemene voorwaarden ligt ter inzage in het atelier.
Indien sprake is van een overeenkomst tussen KitzArt en een deelnemer zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

2. Betaling

3. Huisregels

4. Feestdagen, exposities en workshops.

5. Cursusduur
KitzArt verwijst naar de website kitzart.nl voor het aantal lessen van een bepaalde cursus.

6. Privacy van Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt KitzArt de persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan KitzArt uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. KitzArt kan uw gegevens tevens analyseren om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. KitzArt verstrekt uw gegevens niet aan derden.

7. Beeld- en geluidmateriaal

KitzArt behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen hebt gelieve dit aan te geven op het inschrijfformulier.

8. Reglement

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de eigenaresse Mariska Charbo van KitzArt.